06.04.2021 07:00

Suomalaisuuden ja vastuullisuuden merkityksestä yrityselämässä

Mitä suomalaisuus merkitsee sinulle ostopäätöshetkellä? Mitä kotimaisuus mielestäsi edustaa? Millaiset muut tekijät vaikuttavat ostopäätökseesi? Usein kuulee vastauksia, että suomalaisuus on kiva lisä, mutta ei välttämättä se ratkaisevin tekijä. Tehdään pieni katsaus siihen, kuinka kivasta lisästä oikeasti on kyse, mistä suomalaisuus kertoo ja millaisia muita arvoja rinnalle on noussut. Samalla avataan myös OWS:n toimintaperiaatteita.

 

Jo tutkittua tietoa 

Suomalainen Työn Liitto toteuttaa vuosittain eri laajuisia tutkimuksia koskien suomalaista työtä ja ostopäätöksiä niin b2c-, b2b- kuin kuntapuolella. Tässä muutama nosto heidän tekemistä tutkimuksistaan.

10 €/kk = 10 000 työpaikkaa/vuodessa

Olet ehkä kuullut ajatuksen siitä, että jos jokainen suomalainen ostaisi 10 € kuukaudessa suomalaisia tuotteita tai palveluita, olisi tämä 10 000 työpaikkaa vuodessa. Laskelma on tehty ensimmäisen kerran ainakin vuosikymmen sitten ja inflaatiokorjattuna laskelma oli vuonna 2017 11,6 €. Nyt kenties lähempänä 12 €. Mutta mihin laskelma perustuu?

Lasketaan tuolla vuoden 2017 luvulla. 11,6 € kuukaudessa kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin tuo 900 miljoonaa euroa lisää kysyntää kotimaiselle tuotannolle ja 300 miljoonaa euroa lisää verotuloja, mikä merkitsee 10 000 uutta työpaikkaa vuodessa. 

Yritykset käyttävät 109 mrd euroa hankintoihin vuodessa (pl. julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus). Yritysten hankintojen kotimaisuusasteen on laskettu olevan 73 %. 

Yli 80 % suomalaisista on sitä mieltä, että yritysten tulisi hankkia tuotteet ja palvelut pääasiassa Suomesta. Toimimmeko näin? Voimme vaikuttaa merkittävästi niin yksityisessä kuin työelämässä tekemiemme valintojen kautta työpaikkojen säilymiseen ja syntymiseen Suomessa.

Yrityksen vastuullisuus nousee ostopäätöksessä ratkaisevaksi tekijäksi

Vastuullisuuden merkitys on noussut ja nousee yhä. Vuonna 2020 ostopäätökseen vaikuttavimmat tekijät olivat vaikuttavimmasta alkaen laatu, hinta, tarjoajan vastuullisuus, työllistää Suomessa. Järjestys näyttää kuitenkin vaihtumisen merkkejä, jolloin tarjoajan vastuullisuus olisi tulevaisuudessa merkittävin tekijä, sitten laatu ja työllistäminen Suomessa hinnan jäädessä vasta neljänneksi merkittävimmäksi tekijäksi. 

4/5 suomalaisesta pitää tärkeänä sitä, että yritykset pystyvät osoittamaan toimintansa vastuullisuuden. Suomalaisten mielestä tärkeimmät vastuullisuusteot liittyvät ympäristöasioihin, ekologisuuteen, työntekijöistä huolehtimiseen, verojen maksamiseen Suomeen ja rehellisyyteen.

Yleisesti voidaan todeta, että suomalaisille on tärkeää, että tuotteen/palvelun tarjoaja pystyy osoittamaan vastuullisuutensa. 65 % suomalaisista on vähintäänkin jokseenkin sitä mieltä, että suomalaiset yritykset kantavat yhteiskuntavastuunsa. Käytännöissä on varmasti parannettavaa, mutta samalla monet suomalaiset yritykset unohtavat tai eivät ymmärrä viestiä kotimaisuudesta ja vastuullisuudesta ulospäin. Muistathan, että nämä voivat olla kilpailuvalttisi yrityksenä.

 

OWS Finlandin kotimaisuudesta ja vastuullisuudesta

OWS Finland on suomalainen perheyritys. Tämä on meille tärkeää asia. Haluamme maksaa veromme Suomeen, luoda uramahdollisuuksia ja työpaikkoja sekä tarjota erinomaisesti tuotetut, luotettavat palvelut asiakkaillemme.  Nämä on kirjattu myös yrityksemme strategian kolmeen paaluun:

1) Ihmiset tekevät asiat = Teemme tietoisia panostuksia henkilöstömme hyvinvointiin.

2) Kasvollinen palvelu + ylivoimainen asiakaskokemus = Uskomme henkilöstön hyvinvoinnin loistavan asiakkaillemme asti. Tarjoamme palvelut ihmiseltä ihmiselle.

3) Tuloksellisuus mahdollistaa tulevaisuuden = Tyytyväiset työntekijät ja asiakkaat mahdollistavat yrityksen kannattavuuden. Tulevaisuuteen katsova yritys on myös luotettava kumppani.

Strategiaa ei ole laadittu kaappiin pölyttymään, vaan sen toteutumisesta halutaan pitää huolta. Onnistuneesta jalkauttamisesta kertovat mm. henkilöstötyytyväisyyskyselymme, asiakastyytyväisyyskyselymme sekä yrityksemme hyvä kasvu.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä kysymme aina asiakkailtamme "Kuinka tärkeää sinulle on, että OWS on suomalainen perheyritys?" Vuonna 2017 vastausten keskiarvo oli 4,05/5 ja siitä koko ajan ylöspäin kivuten vuonna 2020 viimeisimmässä kyselyssämme se oli 4,49/5. Merkitys on siis ollut suuri jo vuosia asiakkaillemme ja kasvaa yhä.

Myös vastuullisuus on yrityksissä syytä kirjoittaa ajatuksista ylös omaksi dokumentikseen sekä jalkauttaa yritysarkeen. Meillä vastuullisuusdokumentti jakautuu kohtiin minä, me, yhteisö, yhteiskunta ja maailma. Pyrimme laatimaan vastuullisuusdokumentista näin helposti luettavan sekä osoittamaan sen, että yksilöinä ja laajempana kokonaisuutena toimintamme keskiössä on vastuullisuus.

OWS toimittaa sähköisiä sanomia Suomen lisäksi moniin muihin maihin. Suomalaisen Työn Liiton mukaan suomalaisuuden esille tuonnista voi olla hyötyä myös ulkomailla. Sen on katsottu tukevan tuotteiden ja palveluiden myyntiä eri markkinoilla: 93 % Suomessa, 53 % Euroopassa ja 41 % globaalisti.

Nyt siis rohkeasti suomalaisuus ja vastuullisuus esille. Muista myös suosia suomalaista ja ostaa työtä Suomeen.

PS. Tässä ihan pohdin, että pitäisikö yrityksemme nimen kirjoitusasu vaihtaa OWS Finlandista ows FINLANDIKSI... :D

 

Lähteet:

 

Heidi Petäjämäki

Konsernin viestintä- ja markkinointipäällikkö, joka nauttii uusien asioiden oppimisesta ja opettamisesta. Viestinnässä kiehtoo vuorovaikutuksen monimutkaisuus, jota yrittää parhaansa mukaan yksinkertaistaa. Lisäksi sydäntä lähellä ovat perhe, kissat, juokseminen ja Netflix.