20.06.2016 07:00

Millainen on hyvä EDI-kumppani?

Ensimmäiseksi sinulla voi herätä kysymys, mitä tarkoitan, kun puhun EDI-kumppanista. EDI-kumppanilla voidaan tarkoittaa kahta asiaa:

  • Asiakkaalle EDI-kumppani on se, joka toteuttaa sähköiset yhteydet asiakkaiden ja toimittajien kanssa.
  • Sovellustalolle EDI-kumppani on mm. operaattorikumppani. Tähän keskitymme nyt tässä blogitekstissä.

 

Operaattorikumppani?

Sovellustalo ratkoo asiakkaiden liiketoiminnallisia haasteita sovelluksella ja sen käytettävyydellä. Sovelluksen käytön pitäisi olla helppoa ja tukea asiakaan tarpeita, ei ohjata toimintaa. Oikeanlaisen sovelluksen käyttö tukee niin sisäistä (esim. tuotannon seurantaa, keräilyä, ym.) kuin ulkoistakin toimintaa (esim. myynti, ostot, toimitukset, ym.).

EDI-kumppania/operaattorikumppania tarvitaan juuri näissä ulkoisissa toimissa. EDI-kumppani välittää asiakkaan tilaukset sovellukselle automaattisesti, niin, että ne ovat käsiteltävissä. Tilaukset voidaan tämän jälkeen hyödyntää myös esim. sisäisessä toiminnanohjauksessa/keräilyssä. EDI-kumppanin kautta voidaan heti tilauksen jälkeen toimittaa asiakkaalle tilausvahvistus tai keräilyn jälkeen sähköiset toimitustiedot. Samoin EDI-kumppanin kautta voidaan hoitaa kaikki laskutus vain sovellusta käyttämällä.

Myös raaka-aineiden ostossa EDI-kumppania tarvitaan:

  • Tilaukset voidaan tehdä sovelluksella toimittajalle ja sieltä lähtee tilaus sähköisenä
  • Tai jos tätä ei ole toteutettu niin ainakin toimittaja laskuttaa raaka-aineista. Näin lasku on hyvä ottaa sähköisenä sovellustoimittajalta EDI-kumppanin kautta sovellukselle käsiteltäväksi.

 

Hyvä EDI-kumppani sovellustalolle

Sovellustalolle hyvä EDI-kumppani tuottaa asiakkaalle hyviä palveluita sovelluksen osaksi. Operaattorikumppanuudesta on asiakkaalle hyötyä ennen kaikkea sovellusta toimitettaessa ja ylläpidettäessä.

Hyvässä EDI-kumppanuudessa ollaan valmiita yhdessä (sovellustalo ja EDI-kumppani) kehittämään ratkaisuja asiakkaille. Sovellustoimittaja ratkaisee sovelluksella asiakkaan toiminnallisia tarpeita niin kuin edellä jo todettiin. EDI-/operaattorikumppani miettii sovellustoimittajan kanssa tarvittavia ulkoisia ratkaisuja asiakkaan tai toimittajan sovelluksen välille tai viranomaisten kanssa toimintaan. Yhteisesti näitä tuotteistamalla saadaan asiakkaille valmiita ratkaisuja eri toimintoihin. Kun siis asiakas ostaa sovelluksen se saa sovellustoimittajan operaattorikumppanilta valmiita ratkaisuja eri ulkoisiin tarpeisiin. Näin ratkaisut ovat helposti, nopeasti ja kustannustehokkaasti käyttöönotettavissa. Asiakkaan ei tarvitse itse ratkoa osapuolia ja toimia käyttöönoton aikana projektipäällikkönä eri toimijoiden välillä. Sovellustoimittaja ja operaattorikumppani ottavat yhdessä ratkaisut käyttöön asiakkaan puolesta.

Jos käytön aikana asiakas huomaa ongelman (esim. että tilaukset eivät ole määräaikaan tulleet sovellukselle) ja ei tiedä johtuuko tämä sovelluksesta, omasta EDI-kumppanista, asiakkaan operaattorista vai asiakkaasta, hän voi olla yhteydessä sovellustoimittajaan tai EDI-kumppaniin. Vaikka arvio ongelmasta ja sen selvittäjästä menisi väärin, sovellustoimittaja ja EDI-kumppani ratkovat ne yhdessä. Lisäksi he ovat tarvittaessa yhteydessä asiakkaan operaattoriin tai asiakkaaseen.

Hyvä yhteistyö rakentuu tietysti yhdessä mietityille toimintamalleille, hinnoittelulle ja siitä seuraaville palkkiomalleille, jotka kaikki on ajateltu asiakkaan tarpeeseen. Yhteistyötä sovellustoimittajan ja EDI-kumppanin välillä tehdään monella tasolla (kaupallinen, tekninen, asiakaspalvelu, ym.). Kehitys on jatkuvaa, ja kun asiakkaiden tarpeet kehittyvät, on sovelluksen ja siihen liittyvän sanomanvälityksen kehityttävä siinä mukana. Hyvä EDI-kumppani kehittää toimintaansa säännöllisesti sovellustoimittajan kanssa.Miten saat tietoa hyvästä EDI-kumppanista?

Sinä, sovellustoimittajan edustaja, ota ennakkoluulottomasti yhteyttä OWS Finlandiin. Keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Tietoa OWS Finlandin toimintatavoista


 

Jari Lankinen

Myyntipäällikkö, joka hoitaa myyntiprosessin aina asiakastarpeesta asiakastoimitukseen. Hoitelee myös kumppaniverkoston rakentamista ja huolehtii sovelluskumppaneista. Pyrkii tarkastelemaan asioita asiakkaannäkövinkkelistä ja yhteistyöllä löytämään toimivat ratkaisut. Vapaa-ajan vie perheen yhteiset harrastukset, joihin kuuluvat ratsastushevoset, koirankasvatus, amerikkalaiset ”pakettiautot” ja omakotitalon hoito. Hyötyliikuntaa onkin avainsana. Jos joku väli vielä jää, on elokuvan aika.