31.05.2022 07:00

Yhteistyö järjestelmätoimittajien kanssa – hyödyt asiakkaalle

Viime kerralla kirjoitimme blogissa kumppanuudesta järjestelmätoimittajien kanssa, tällä kertaa käsittelemme asiaa hieman toisesta näkökulmasta. Millaista etua asiakkaalle on siitä, että sanomanvälitysoperaattori tuntee järjestelmätoimittajia ja erilaisia ERP-järjestelmiä?


Tuotteistettu ratkaisu helpottaa käyttöönottoa

Kumppanuuden tavoitteena järjestelmätoimittajan kanssa on tarjota yhteiselle loppuasiakkaalle tuotteistetut ja helposti käyttöönotettavat ratkaisut EDI-sanomien ja laskutusratkaisujen osalta. Valmiiksi tuotteistettu ratkaisu pitää sisällään mm. valmiiksi testatun yhteyden eli tavan, jolla yhteys sanomanvälitysoperaattorin ja järjestelmän välille rakennetaan. Yhteyksiä voidaan rakentaa erilaisilla teknisillä ratkaisuilla; yhteys voi olla esimerkiksi (S)FTP, WebService tai OWS Connector -yhteys. Yhteyden osalta voidaan käyttää myös valmiita rajapintoja. Tämä on asiakkaalle merkittävä etu, kun projektissa voidaan heti muodostaa yhteys järjestelmän ja sanomanvälityspalvelimen välille, eikä aikaa kulu eri yhteystapojen miettimiseen ja testaamiseen.

Yhteistyön myötä sanomanvälitysoperaattorilla on myös jo tiedossa, millaisia sanomia asiakkaan käytössä olevaan järjestelmään on mahdollista rakentaa. Varsinkin ensimmäisten EDI-yhteyksien osalta on asiakkaan kannalta tärkeää, että sanomanvälitysoperaattori tuntee asiakkaan järjestelmän mahdollistamat sanomat. Sanomanvälitysoperaattoriin voi olla yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun käydään ensimmäisiä neuvotteluita kauppakumppanin kanssa EDI-sanomien käyttöönotosta. Silloin sanomanvälitysoperaattori voi yhdessä asiakkaan kanssa käydä läpi, mitä sanomia kauppakumppanin kanssa on mahdollista ottaa käyttöön.

Eri järjestelmät tuottavat ja vastaanottavat sanomia erilaisissa formaateissa, joita voi olla esimerkiksi CSV tai XML. Kun ratkaisu on yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa tuotteistettu, sanomanvälitysoperaattorilla on jo tieto siitä, minkälaista sanomaformaattia asiakkaan käytössä oleva järjestelmä ottaa vastaan ja millaista aineistoa se tuottaa. Myös tämä on merkittävä hyöty, joka nopeuttaa projektia ja EDI-sanomien käyttöönottoa.

Yhteinen tekeminen näkyy asiakkaalle

Järjestelmätoimittajalla ja sanomanvälitysoperaattorilla on takana jo useita yhteisiä projekteja, joiden myötä sanomanvälitysoperaattorilla on tiedossa kaikki projektissa huomioitavat asiat. Osaamme kertoa asiakkaalle jo alkuvaiheessa mitä projektissa tapahtuu missäkin vaiheessa, millaista aikaresurssia asiakkaan on hyvä projektiin varata ja millaiset asiat on hyvä varmistaa järjestelmän osalta.

Viimeisenä mutta ei lainkaan vähäisimpänä asiana, yhteistyön myötä järjestelmätoimittajan ja sanomanvälitysoperaattorin välille on muodostunut yhteiset toimintatavat ja yhteyshenkilöt ovat toisilleen tuttuja. Sujuva yhteistyö näkyy asiakkaalle ja projekti sujuu mutkattomasti.


OWS Finland on suomalainen perheyritys, ja tarjoamme EDI-sanomat ja verkkolaskutusratkaisut yrityksille. Palvelumme sisältää suomalaisen, helposti tavoitettavan ja nopeasti reagoivan asiakaspalvelun. Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme, niin keskustellaan lisää.

Sinua saattavat kiinnostaa myös aiemmat blogimme:

 

Kiinnostaako kumppanuus ows:n kanssa?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

 

Outi Huuhka

Myyntipäällikkö, joka työskentelee kotitoimistossa Mikkelissä. Pitkä työkokemus ja jakaa mielellään tietotaitoa sanomanvälitykseen liittyvissä asioissa. Tässä työssä parasta ovat asiakkaat, ja se että pystyy löytämään heille parhaiten sopivat ratkaisut. Vaikka tuote on näkymätön, se on hyvin liiketoimintakriittinen osa arkirutiinien hoitamista. Kiireisen työviikon jälkeen rentoutuu kotoilemalla: hyvää ruokaa, televisiota katsellen tai metsälenkillä cockerspanielien Taavin ja Tempon kanssa.