16.11.2016 07:00

Mitä EDI-operaattori tekee?

Yksinkertaisuudessaan voidaan sanoa, että EDI-operaattori välittää eri järjestelmien välisiä sähköisiä sanomia. Asiat eivät ole kuitenkaan näin yksinkertaisia. Tässä blogissa on tarkoitus avata, mitä kaikkea tuon ensimmäisen lauseen taakse kätkeytyy.

EDI-operaattorit toimivat sanomaliikenteessä sanomia lähettävien osapuolien välissä. Sanomat voivat olla muodoltaan monenlaisia, esim. XML, EDIFACT, CSV, teksti, jne. jne. EDI-operaattoria voisi verrata vaikkapa kaikille tuttuihin puhelinoperaattoreihin. Operaattorit huolehtivat siitä, että esim. tekstiviesti menee siihen numeroon, johon käyttäjä sen lähettää. Samalla tavalla EDI-operaattorit huolehtivat siitä, että lähetetty sanoma menee siihen osoitteeseen, johon se on lähetetty. Kummassakin tapauksessa sanoman lähettämisen ja vastaanottamisen välissä tapahtuu paljon asioita.

 

Käyttöönotot

Hyvä EDI-operaattori on sanomaliikennettä käynnistettäessä tärkeä kumppani asiakkaalle. Pitkä käytännön kokemus EDI-yhteyksien toteuttamisesta auttaa ja nopeuttaa käyttöönottoa. Hyvän EDI-operaattorin projektipäällikkö toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan järjestelmätoimittajan, asiakkaan sanomaosapuolten ja muiden EDI-operaattoreiden kanssa. Hyvältä EDI-operaattorilta saa ehdotuksia ja käytännön neuvoja siihen, miten sanomaliikenne voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Reititys

Yksi osa EDI-operaattorin toimintaa on sanomien reitittäminen. Reititys tapahtuu lähettäjän ja vastaanottajan uniikkien tunnisteiden perusteella. Näistä tunnisteista on käytössä eri nimiä, joita ovat esim. EDI-tunnus, OVT-tunnus, EDI-ID, jne. Reititystä tapahtuu sekä operaattoreiden välillä, että operaattorilla sisäisesti. Tarvittaessa reititysvaiheessa sanomista voidaan lähettää kopio kolmannelle osapuolelle tai saman vastaanottajan eri järjestelmille.

 

Sanomamuunnokset

Sanomamuunnokset ovat yksi tärkeä osa EDI-operaattorin toimintaa. Tämä on ehkä tärkein osa EDI-operaattorin toiminnasta asiakkaan kannalta. Sanomamuunnoksia tarvitaan, koska harvoin eri järjestelmien tuottamat sanomat ovat keskenään yhteensopivia. Esimerkiksi sanoman lähettävä järjestelmä tuottaa XML muotoisen sanoman ja vastaanottaja haluaa sen EDIFACT muodossa. Tähän väliin EDI-operaattorin tekemät sanomamuunnokset liittyvät. Kummankaan osapuolen ei tarvitse lähteä tekemään muutoksia järjestelmiinsä, vaan EDI-operaattori muuntaa esimerkkitapauksessa XML sanoman vastaanottajan haluamaan EDIFACT muotoon. EDI-operaattorilla on tehokkaat järjestelmät sanomamuunnoksia varten. Muunnosten tekeminen EDI-operaattorin toimesta on monesti paljon kustannustehokkaampaa kuin vastaavien muunnosten tekemin omiin järjestelmiin. Osapuolten välillä saattaa olla käytössä monenlaisia eri sanomamuotoja, joita muunnetaan EDI-operaattorin toimesta.

 

Valvonta

EDI-operaattorin sanomanvälitysjärjestelmissä on monipuoliset valvontamenetelmät virheiden havaitsemiseksi. Monesti esim. tietoliikennehäiriöt huomataan operaattorilla ennen kuin ne huomataan asiakkaalla. Järjestelmien keräämät logit mahdollistavat sanomiin liittyvien ongelmien selvittämisen. Esimerkiksi jos jotain tilausta ei ole saapunut ajallaan, on sen kulku mahdollista tarkistaa sanomalogeista. EDI-operaattorin tuki valvoo virheitä ja reagoi niihin mahdollisimman nopeasti. Tuki on yhteydessä asiakkaaseen tapahtuneista virheistä. Osa virheistä on sellaisia, jotka voidaan ratkaista operaattorin toimesta, eikä asiakas edes huomaa sellaista tapahtuneen. Tyypillinen esimerkki tällaisesta on jokin lyhyt katkos tietoliikenteessä.

 

EDI-sanomien kayttoonottoMaksuton EDI-sanomien käyttöönottoa koskeva oppaamme on suunnattu yrityksille, jotka pohtivat ensimmäisten EDI-yhteyksien perustamista. Ymmärrä enemmän ja hyödynnä vinkit.

 

 

Lataa opas: EDI-sanomien käyttöönotto

 

Lue myös aiemmat blogimme:

 

Jätä yhteydenottopyyntö

 

 

Pasi Hangasluoma

Projektipäällikkö, jolta onnistuu EDI/OVT-projektit, myynti- ja ostolaskuprojektit ja lisäksi kaikenlaiset muut projektit. Työn kuvaan kuuluu myös sanomamuunnosten koodausta. Vapaa-aika kuluu pääasiassa perheen kanssa puuhaillessa. Välillä ehtii harrastamaan kalastusta, moottoripyöräilyä ja salibandyä.