laattapiste-362766-edited-724307-editedEDI-sanomat tehostamaan toimitusprosessia

Aikaisemmin Laattapiste hoiti toimitusprosessin oman ERP-järjestelmän ja tavarantoimittajan välille rakennetuilla "point-to-point-toiminnoilla". Prosessia haluttiin kuitenkin tehostaa ja automatisoida. Enää ei ollut järkevää rakentaa uusia, yksittäisiä toimintoja, vaan ryhdyttiin pohtimaan EDI-kumppanin kautta toteutettuja ja muunnetuttuja EDI-sanomia. 

- Halusimme siirtyä yhteen, selkeään toimitustapaan, jota pystymme monistamaan eri toimijoille. EDI vastasi tähän tarpeeseen, kuvaa Laattapisteen logistiikkapäällikkö Antti Tarkkala.

- Kilpailutimme eri palveluntarjoajia. Valintakriteereinä toimivat hinta, palvelukokonaisuus, palveluntarjoajan kokemus Digian Enterprise-järjestelmästä sekä tuntemus käyttämistämme sanomamuodoista. OWS:stä syntynyt positiivinen kuva niin palvelun laadusta kuin toimintatavoista vakuutti meidät, kertoo Tarkkala.

 

EDI-sanomiin siirtyminen oli positiivinen kokemus IT-projektista

Ensimmäiset sanomat saatiin kulkemaan automaationa vain muutamassa kuukaudessa, vaikka niiden liikkelle saanti vaati Laattapisteen ERP-järjestelmän rääntälöintiä ja ulkomaisten päämiesten kanssa asiointia.

- IT-projektit ovat usein hitaita ja ei niitä mieluisimpia hankkeita. OWS:n kanssa EDI-projekti eteni kuitenkin nopeasti. Heidän asiantuntijoistaan paistaa tekemisen meininki asiakkaalle asti. Projektipäällikkö veti asiaa hienosti eteenpäin, eikä meidän tarvinnut kysellä perään tai murehtia projektin etenemistä. OWS tietää, mitä tekee ja osaa lähestyä yhteistyökumppaneitamme oikealla tavalla. Näin saimme projektin sujuvasti eteenpäin, kertaa Tarkkala ja jatkaa:

- OWS toteuttaa EDI-projektit yhteistä maalia tavoitellen, eikä optimoi prosessissa omaa etuaan, vaan ajattelee asiakkaan parasta. Ongelmatilanteita itse OWS:n palvelua koskien meillä ei ole ollut. Yleensä ongelma on ollut toimittajan tai meidän järjestelmissämme. OWS:ltä olemme saaneet nopean selvityksen, mistä mikäkin johtuu ja miten asia korjaantuu. Asiakaspalvelu on erittäin maanläheistä ja helposti tavoitettavaa.

- OWS:n EDI-palvelun suurin hyöty on se, että ostoprosessimme on nyt automatisoitu. Informaatiovirta kulkee tilauksesta laskun käsittelyyn ja manuaalista työtä ei tarvita. Antaa järjestelmien tehdä manuaaliset toistot, me saamme keskittyä olennaiseen, omaan liiketoimintaamme.

  

Keskustellaanko yhdessä teille sopivista ratkaisuista?

Ota rohkeasti yhteyttä ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä! Kartoitetaan keskustellen, mikäli palveluratkaisumme voisivat tehostaa sinun liiketoimintasi prosesseja.

 

Tietosuoja